ZCD

Zone Connection Denmark (ZCD)
ZCD er Danmarks største sammenslutning af skoler, som udbyder zoneterapeutuddannelsen.

Københavns Zoneterapiskole samt 7 andre skoler samarbejder om udviklingen af undervisningen, pensumbeskrivelser, eksamenskrav, udvikling af fagligt indhold og udgiver fagbladet ‘Zoneconnection’ 6-8 gange årligt. Eleverne har desuden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse på en anden skole, hvis man f.eks. skal flytte undervejs i uddannelsen.

zcd-logoZCD-skolernes uddannelse og pensum er udviklet igennem 35 år, og denne viden sikrer eleverne en kvalificeret uddannelse i trygge rammer.

ZCD-samarbejdet giver mulighed for at være på forkant med udviklingen og at øve indflydelse på myndighedernes beslutninger, samt at opnå et tæt og bredt samarbejde med det etablerede system.

cirkle1-100x100

Home