logo
RAB logo

RAB-godkendelse og momsfritagelse

Zoneterapeutuddannelsen på vores skole giver adgang til at søge om at blive RAB-registreret. RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en beskyttet titel, som kun må anvendes af behandlere, som lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis. Det er vores brancheforening, ZCT, som står for at RAB-registrere.

RAB-titlen er også nødvendig, hvis man vil have en aftale med sygeforsikringen ‘danmark’, som giver ens klienter adgang til at få tilskud til deres behandling, ligesom stort set alle forsikringsselskaber kræver, at de behandlere, de samarbejder med, er RAB-registrerede.

Det er altså meget vigtigt at tage en uddannelse på en skole, som giver mulighed for at blive RAB- registreret og at være medlem af en godkendt brancheforening, hvis man ønsker at få del i det efterhånden store antal klienter, som kun bruger RAB-registrerede zoneterapeuter.

Momsfritagelse

Som zoneterapeut er det muligt at blive fritaget for at betale moms af sine behandlinger, hvis ens uddannelse lever op til specifikke krav. Det gør uddannelsen på vores skole.

Skatteministeriet forlanger, at man har modtaget undervisning i følgende:

  • 200 timer anatomi og fysiologi
  • 100 timer sygdomslære
  • 250 timer i primær behandlingsform, altså zoneterapi
  • 100 timer i øvrige sundhedsfaglige fag

For at blive momsfritaget kræves det desuden, at ens behandlinger forebygger, diagnosticerer, behandler eller evt. helbreder specifikke symptomer/sygdomme; momsfritagelsen gælder altså ikke velværebehandlinger.

Det er af stor betydning rent økonomisk at blive fritaget for at betale moms, da man ellers ville skulle lægge 25 % af prisen på behandlingen oven i den pris, kunden betaler.

Når man ikke betaler moms, betaler man i stedet en lønsumsafgift, som er på 3,08 % af overskuddet i virksomheden.

Scroll to Top