logo

Zoneterapi

Zoneterapi er en behandlingsform, hvor man med trykpåvirkning på en mindre del af kroppen, f.eks. fødderne, søger at påvirke funktionen af organer og områder i resten af kroppen.

Illustration af zoner

Zoneterapi er en behandlingsform, som har været anvendt overalt på kloden igennem tusindvis af år. I nyere tid er zoneterapien blevet udforsket af den amerikanske øre-, næse- og halsspecialist William Fitzgerald, som fra 1913 begyndte at koncentrere sin forskning om zoneterapi. I 1917 udgav han bogen ‘Zone Therapy’ sammen med en anden læge.

Den amerikanske massøse Eunice Ingham blev bekendt med hans arbejde og kortlagde føddernes zoner sammen med en amerikansk kiropraktor. Den tyske heilpraktiker og sygeplejerske Hanne Marquardt rejste til USA og blev uddannet hos Eunice Ingham og tog hjem til Tyskland og begyndte at undervise i behandlingsformen.

Hvordan virker zoneterapi?

Når man skal forklare, hvordan zoneterapi virker, er det nødvendigt at inddrage den nyeste viden inden for fysik, biofysik og energimedicin. Samler man informationerne fra disse områder, tegner der sig et udvidet billede af biologien, hvor mennesket består af et netværk af energier, som på hver sin måde bidrager til kroppens kommunikation. Dette energinetværk omtales af forskerne som biofeltet, den levende matrix eller kroppens trådløse anatomi. Disse begreber refererer til opfattelsen af, at kroppen har et selvregulerende og selvhelbredende system, som hele tiden søger at gendanne balance og ligevægt.

Man mener, at hvert eneste delområde af kroppen har en ‘viden’ om hele kroppen og er i konstant kommunikation med helheden. Dette åbner mulighed for, at vi på en kropsdel, f.eks. fødderne, kan finde ’et kort’ over hele kroppen, et mikrosystem som afspejler makrosystemet.

Hensigten med zoneterapibehandlingen er at stimulere kroppens selvhelbredende kræfter. Behandlingen kan anvendes til de fleste tilstande og symptomer og kan bruges forebyggende, behandlende og lindrende.

‘The feet are a masterpiece of engineering and a work of art.’

EUNICE INGHAM

En anden og ikke uvæsentlig faktor for, hvorfor zoneterapi virker, er, at der er god tid under behandlingen. Klienten oplever en høj grad af omsorg, både via selve berøringen, men også via behandlerens interesse for alle faktorer i klientens liv. Zoneterapeuten arbejder holistisk, dvs. at udover at tage sig af de fysiske symptomer, som ofte har motiveret henvendelsen til terapeuten, bliver følelsesmæssige, sociale og andre faktorer også inddraget i billedet af klientens situation.

Zoneterapeuten vil behandle klienten individuelt ift. alle de informationer, som mødet med klienten giver – naturligvis ift. sygdomme og symptomer, men også via iagttagelse af fysisk fremtoning, ømheder i reflekszonerne, spændinger i vævet, psykisk tilstand, stressniveau og andet.

En zoneterapibehandling omfatter behandling af systemer af zoner med forskellige tryk og metoder. Ofte vil klienten opleve forskellige reaktioner i kroppen som f.eks. afslapning, tyngde, energistrømme og varme og efter behandlingen ofte træthed, øget vandladning og ændret afføringsmønster.

Scroll to Top